V ulicích Štenberka se budují komunikace

10.10.2018
V pondělí 8. října byly zahájeny stavební práce v ulicích Masarykova, Labutí a Potoční. Součástí akce je provedení nové komunikace a stezky z betonové zámkové dlažby. Podél opěrné zdi bude veden bezpečnostní pruh z kamenné kostky, ve kterém bude osazeno nové zábradlí a stávající sloupy veřejného osvětlení. Z kamenné kostky budou vydlážděny i plochy pro osazení laviček.

Stávající zábradlí podél opěrné zdi kolem Sitky bude rozebráno a nahrazeno novým zábradlím v délce cca 270 metrů (úsek mezi mosty Labutí a Potoční). Stávající veřejné osvětlení bude ponecháno. Před stavbou budou vykáceny tři akáty, které budou nahrazeny v příštím roce jinou výsadbou.

Plocha p. č.3347/3 dříve využívaná areálem stavebnin bude zrekultivovaná na zelenou plochu, zpevněné části budou vybourány a terén bude upraven jako trávníková plocha s keři, stromy, lavičkami a odpadkovými koši.

V ulicích Masarykova a Labutí bude upravena cyklostezka a chodník. Cyklostezka podél Masarykovy se propojí na stávající společnou stezkou pro pěší a cyklisty v Labutí podél Sitky.

Zhotovitelem díla je stavební společnost ONLINE- Olin s. r. o. a celková cena díla je 6,6 mil. Kč. Termín dokončení stavebních úprav je do prosince 2018, do konce dubna příštího roku bude stavba dokončená kompletně včetně nového zábradlí, sadových a vegetačních úprav.

Žádáme občany, aby při pohybu v okolí staveniště dbali na vlastní bezpečnost a respektovali pokyny stavební firmy.    
Převzato ODTUD

Aktuálně z Sokolovska